Tijdens het briefingsgesprek bespreken we gezamenlijk alle mogelijkheden en wensen. Het is van belang dat we gezamenlijk duidelijk inzicht krijgen in uw communicatiedoelstelling. Gaat het om meer naamsbekendheid te krijgen of  productinformatie te geven of juist om nieuwe leads te behalen. Deze briefing wordt uitgewerkt in een verslag; de de-briefing. De ontwerper kan nog eventuele vragen terugkoppelen naar de klant en de klant krijgt steeds scherper wat de doelstelling en het resultaat is.